Poniedziałek, 21 wrzesień 2020 Imieniny: Jonasza, Mateusza i Hipolita

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Działalność szkoleniowa


Szkolenie nt. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdań finansowych za 2019 rok”

Utworzył: Marcin Krok   Data: 2020-02-21

Czytano: 137 razy.

Szkolenie nt. "Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych”.

Utworzył: Marcin Krok   Data: 2020-02-04

Czytano: 246 razy.

Szkolenie nt.: „Wybrane zagadnienia z zakresu finansów publicznych. Ramy prawne opracowania i wykonywania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020”.

Utworzył: Marcin Krok   Data: 2019-09-25

Czytano: 354 razy.

Szkolenie nt: Absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 z uwzględnieniem zadań i roli komisji rewizyjnej.

Utworzył: Michał Kaniewski   Data: 2019-02-28

Ostatnie zmiany: Michał Kaniewski   Data: 2019-02-28

Czytano: 432 razy.

Seminarium nt.: Uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) w zakresie gospodarki finansowej gminy.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2019-01-17

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2019-01-17

Czytano: 653 razy.

Szkolenie na temat: Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2018-09-20

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2018-09-20

Czytano: 747 razy.

Szkolenie na temat: Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za II kwartał 2018 roku wg obowiązujących przepisów

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2018-06-20

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2018-06-20

Czytano: 1016 razy.

Szkolenie na temat: Finansowanie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego niepublicznych jednostek oświatowych

Utworzył: Michał Kaniewski   Data: 2018-03-16

Ostatnie zmiany: Michał Kaniewski   Data: 2018-03-16

Czytano: 751 razy.

Szkolenie na temat: Rejestr Należności Publicznoprawnych i sprawozdawczość podatkowa - nowe obowiązki gmin w 2018 roku.

Utworzył: Michał Kaniewski   Data: 2018-02-14

Ostatnie zmiany: Michał Kaniewski   Data: 2018-03-16

Czytano: 982 razy.

Szkolenie nt. "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok oraz nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej"

Utworzył: Michał Kaniewski   Data: 2018-01-17

Ostatnie zmiany: Michał Kaniewski   Data: 2018-01-17

Czytano: 860 razy.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 5-6 lutego 20128 r. odbędzie się szkolenie nt.: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2017 oraz nowe rozporządzenie w sprawie w sprawie rachunkowości budżetowej obowiązujące od 2018 roku (szkolenie jednodniowe w dwóch turach), natomiast 2 marca 2018 r. szkolenie nt.: Rejestr należności publicznoprawnych i sprawozdawczość podatkowa – nowe obowiązki gmin w roku 2018.

Utworzył: Michał Kaniewski   Data: 2018-01-11

Czytano: 866 razy.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 12-13 października 2017 r. planuje przeprowadzić szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na 2018 rok”.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2017-08-14

Czytano: 1498 razy.

Szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego na 2017 r.”.

Utworzył: Michał Kaniewski   Data: 2016-09-21

Ostatnie zmiany: Michał Kaniewski   Data: 2016-10-03

Czytano: 2714 razy.

Szkolenie nt: „Udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach”.

Utworzył: Michał Kaniewski   Data: 2016-05-17

Ostatnie zmiany: Michał Kaniewski   Data: 2016-05-17

Czytano: 1684 razy.

Egzekucja administracyjna czyli jak prawidłowo i skutecznie dochodzić zaległości na rzecz gminy

Utworzył: Michał Kaniewski   Data: 2016-04-11

Ostatnie zmiany: Michał Kaniewski   Data: 2016-04-11

Czytano: 2188 razy.

Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. według obowiązujących przepisów

Utworzył: Michał Kaniewski   Data: 2016-03-14

Ostatnie zmiany: Michał Kaniewski   Data: 2016-03-15

Czytano: 2066 razy.

Zmiany w rachunkowości oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania za rok 2015

Utworzył: Michał Kaniewski   Data: 2016-01-15

Ostatnie zmiany: Michał Kaniewski   Data: 2016-01-15

Czytano: 2430 razy.

Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Utworzył: Michał Kaniewski   Data: 2015-09-16

Ostatnie zmiany: Michał Kaniewski   Data: 2015-09-16

Czytano: 2972 razy.

Absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu za rok 2014

Utworzył: Michał Kaniewski   Data: 2015-03-25

Ostatnie zmiany: Michał Kaniewski   Data: 2015-03-25

Czytano: 2399 razy.

Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2015 r. wg obowiązujących przepisów

Utworzył: Michał Kaniewski   Data: 2015-03-19

Ostatnie zmiany: Michał Kaniewski   Data: 2015-03-19

Czytano: 3009 razy.

Utworzył: Michał Kaniewski   Data: 2015-03-19

Czytano: 1633 razy.

Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych za I kwartał 2015 r. wg obowiązujących przepisów

Utworzył: Michał Kaniewski   Data: 2015-03-19

Ostatnie zmiany: Michał Kaniewski   Data: 2015-03-19

Czytano: 1934 razy.

Szkolenie nt. Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014

Utworzył: Michał Kaniewski   Data: 2015-01-16

Ostatnie zmiany: Michał Kaniewski   Data: 2015-01-16

Czytano: 2882 razy.

Seminarium nt. „Uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) w zakresie gospodarki finansowej gminy”.

Utworzył: Michał Kaniewski   Data: 2014-12-23

Ostatnie zmiany: Michał Kaniewski   Data: 2014-12-23

Czytano: 2463 razy.

Szkolenie nt. Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2014-09-18

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2014-09-18

Czytano: 3159 razy.

Szkolenie nt. Zamówienia publiczne po nowelizacji z 2013 i 2014 roku

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2014-08-11

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2014-08-11

Czytano: 2146 razy.

Szkolenie nt. Dochodzenie i egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2014-04-24

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2014-04-24

Czytano: 2530 razy.

Szkolenie nt. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2014 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2014-03-19

Czytano: 2746 razy.

Szkolenie nt. 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych oraz nt. 2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2014-01-15

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2014-01-15

Czytano: 2173 razy.

Szkolenie nt. Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego na 2014 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2013-09-12

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2013-09-12

Czytano: 2475 razy.

Szkolenia nt. 1. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych w I półroczu 2013 roku – najczęściej występujące błędy, 2. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 roku – najczęściej występujące błędy

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2013-06-10

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2013-06-10

Czytano: 1988 razy.

Szkolenie nt. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli jak naliczyć i wyegzekwować opłatę śmieciową

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2013-05-08

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2013-05-08

Czytano: 4111 razy.

Szkolenie nt. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2012 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2013-03-21

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2013-03-22

Czytano: 2035 razy.

Szkolenie nt. Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2013 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2012-09-17

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2012-09-17

Czytano: 2628 razy.

Szkolenie nt. Egzekucja podatkowa i należności - publicznoprawne w 2012 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2012-06-04

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2012-06-04

Czytano: 3434 razy.

Szkolenie nt. Absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu za rok 2011

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2012-04-24

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2012-04-24

Czytano: 2046 razy.

Szkolenie nt. Zmiany w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle ustawy z dnia 10 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2012-04-05

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2012-04-24

Czytano: 2423 razy.

Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku wg obowiązujących przepisów.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2012-03-05

Czytano: 2543 razy.

Szkolenie nt. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych w 2012 roku wg obowiązujących przepisów.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2012-03-05

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2012-03-05

Czytano: 3897 razy.

Harmonogram szkoleń na I półrocze 2012 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2012-02-21

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2012-02-22

Czytano: 2317 razy.

Szkolenie nt. Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - 5 marca 2012

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2012-02-20

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2012-02-20

Czytano: 2846 razy.

Szkolenie nt. „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego” - 16 maja 2011 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2011-04-27

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2011-04-27

Czytano: 3484 razy.

Seminarium nt. „Uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) w zakresie gospodarki finansowej gminy”: 14-15 lutego 2011 r. (początek godz. 11.00 – 14 lutego) – I tura, 16-17 lutego 2011 r. (początek godz. 11.00 - 16 lutego) – II tura.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2011-01-18

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2011-01-18

Czytano: 3393 razy.

Szkolenie nt. Wybrane zagadnienia dotyczące uchwalania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2011 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2010-09-03

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2010-09-29

Czytano: 3034 razy.

Szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego dotyczące budżetu 2011 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2010-08-25

Czytano: 2565 razy.

Szkolenie nt. „Rachunkowość jednostek pomocy społecznej oraz fundusz alimentacyjny” - 21 czerwca 2010 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2010-06-01

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2010-06-01

Czytano: 3266 razy.

Szkolenie nt. „System SJO Besti@ i Besti@ w jednostce samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych” - 10 i 11 maja 2010 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2010-04-27

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2010-04-27

Czytano: 3178 razy.

Szkolenie nt.„Dochodzenie, przyznawanie ulg w spłacie i egzekucja niepodatkowych należności budżetowych gminy w świetle nowej ustawy o finansach publicznych"

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2010-03-30

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2010-03-30

Czytano: 4904 razy.

Szkolenia nt.: 1.Sprawozdawczość samorządowych jednostek organizacyjnych w roku 2010 po zmianach przepisów – szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz pracowników służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych – 23 marca 2010 r., 2.Sprawozdawczość samorządowych jednostek sektora finansów publicznych w roku 2010 po zmianach przepisów – szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych instytucji kultury, zakładów opieki zdrowotnej, innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem spółek prawa handlowego oraz pracowników służb finansowych tych jednostek – 24 marca 2010 r., 3.Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 po zmianach przepisów – szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego – 8 kwietnia 2010 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2010-03-09

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2010-03-09

Czytano: 3160 razy.

Szkolenie nt: „Nowe zasady ewidencjonowania projektów finansowanych ze środków europejskich oraz ewidencja procesów zmian (zadania jednostek przejmujących mienie i jednostek likwidowanych).

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2010-03-01

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2010-03-09

Czytano: 2481 razy.

Szkolenie nt:. „Zmiany w zakresie zamówień publicznych wynikające z ustaw: z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591) i z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778) - 8 marca 2010 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2010-02-18

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2010-02-19

Czytano: 2496 razy.

Szkolenia nt.: 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych w samorządowych jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego za 2009 r. - 1 marca 2010r. 2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych w jednostce samorządu terytorialnego za 2009 r. - 2 marca 2010 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2010-02-10

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2010-02-10

Czytano: 2801 razy.

Szkolenia nt.: 1. „Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych za 2009 rok przez samorządowe jednostki organizacyjne. Najczęściej występujące błędy w sprawozdaniach budżetowych” – 20 stycznia 2010 r. (I tura) i 21 stycznia 2010 r.(II tura). 2. „Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych za 2009 rok przez jednostki samorządu terytorialnego. Najczęściej występujące błędy w sprawozdaniach budżetowych” – 2 lutego 2010 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2010-01-06

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2010-01-06

Czytano: 4414 razy.

Szkolenie nt. „Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki czyli co zrobić gdy podatnik nie płaci” - 4 grudnia 2009 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2009-11-25

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2009-11-25

Czytano: 2636 razy.

Szkolenie nt. „Obowiązki organów prowadzących szkoły wynikające ze znowelizowanego art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2009-11-04

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2009-11-04

Czytano: 2991 razy.

Szkolenie nt. „Obowiązki organów prowadzących szkoły wynikające ze znowelizowanego art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) - 5 i 6 listopada 2009 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2009-10-23

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2009-10-23

Czytano: 2662 razy.

Szkolenie nt. "Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2010 r. z uwzględnieniem regulacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” - 9-10 listopada 2009 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2009-10-09

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2009-10-09

Czytano: 2736 razy.

Szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2010 r. z uwzględnieniem regulacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”- 12-14 i 19-21 października 2009 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2009-09-24

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2009-09-24

Czytano: 2986 razy.

Szkolenie na temat: "Nadzwyczajne postępowanie podatkowe czyli procedury podatkowe w praktyce" - 7 września 2009 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2009-08-20

Czytano: 3087 razy.

Szkolenie na temat: „Inwentaryzacja w samorządowych jednostkach organizacyjnych” - 22 i 23 czerwca 2009 r.

Utworzył: Ewa Waltoś   Data: 2009-06-08

Ostatnie zmiany: Ewa Waltoś   Data: 2009-06-08

Czytano: 4548 razy.

Szkolenie na temat „Fundusz sołecki jako narzędzie bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa” - 1 czerwca 2009r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2009-05-18

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2009-05-18

Czytano: 3256 razy.

Informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie szkolenia na temat "Fundusz sołecki – nowa forma gospodarki finansowej gminy”.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2009-04-28

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2009-04-28

Czytano: 2285 razy.

Szkolenie na temat „Podatek od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego” - 11 maja 2009 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2009-04-21

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2009-04-21

Czytano: 2843 razy.

Szkolenie na temat „Rachunkowość projektów finansowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu UE w jednostkach budżetowych oraz budzetach JST” - 2, 3 kwietnia 2009 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2009-03-12

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2009-03-12

Czytano: 2729 razy.

Pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki dotyczące szkolenia nt. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2008 rok z uwzględnieniem zmian w rachunkowości budżetowej i w sprawozdawczości”.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2009-02-05

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2009-02-05

Czytano: 2417 razy.

Pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki dotyczące szkolenia nt. „Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych za 2008 rok”.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2009-01-12

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2009-01-12

Czytano: 2613 razy.

Program szkolenia nt. „Zmiany w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej przez gminy w 2008 roku”.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-12-15

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2008-12-15

Czytano: 2716 razy.

Pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki dotyczące szkolenia nt. „Zmiany w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej przez gminy w 2008 roku”.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-12-15

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2008-12-15

Czytano: 2435 razy.

ODWOŁANIE szlolenia nt. „Zmiany w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej przez gminy w 2008 roku”.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-11-17

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2008-11-17

Czytano: 2453 razy.

Program szkolenia nt. „Zmiany w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej przez gminy w 2008 roku” organizowanego w dniu 28 listopada 2008 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-11-13

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2008-11-13

Czytano: 2430 razy.

Pismo dotyczące szkolenia nt. „Zmiany w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej przez gminy w 2008 roku” organizowanego w dniu 28 listopada 2008 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-11-13

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2008-11-13

Czytano: 2575 razy.

Program szkolenia z zakresu programu Besti@ - moduł planistyczny (projekt uchwały budżetowej i uchwała budżetowa) oraz moduł sprawozdania, organizowanego w dniu 22 września 2008 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-09-02

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2008-09-05

Czytano: 2997 razy.

Pismo dotyczące szkolenia z zakresu programu Besti@ - moduł planistyczny (projekt uchwały budżetowej i uchwała budżetowa) oraz moduł sprawozdania, organizowanego w dniu 22 września 2008 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-09-02

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2008-09-05

Czytano: 3943 razy.

Program szkolenia nt. "Egzekucja podatków czyli w jaki sposób gmina może wyegzekwować swoje należności”.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-08-12

Czytano: 4242 razy.

Pismo dotyczące szkolenia nt. „Egzekucja podatków czyli w jaki sposób gmina może wyegzekwować swoje należności”.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-08-12

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2008-09-02

Czytano: 2800 razy.

Plan szkoleń na II półrocze 2008 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-07-24

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2008-08-06

Czytano: 3044 razy.

Program szkolenia nt. „Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych” organizowanego w dniu 3 lipca 2008 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-06-19

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2008-06-19

Czytano: 2943 razy.

Pismo dotyczące szkolenia szkolenie nt: „Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych” organizowanego w dniu 3 lipca 2008 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-06-19

Czytano: 2797 razy.

Program szkoleń nt. „Sprawozdawczość budżetowa samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za I kwartał 2008 r. - po zmianach” oraz „Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2008 r. - po zmianach” .

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-03-17

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2008-03-17

Czytano: 4105 razy.

Pismo dotyczące szkoleń nt. „Sprawozdawczość budżetowa samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za I kwartał 2008 r. - po zmianach” oraz „Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2008 r. - po zmianach” .

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-03-17

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2008-03-17

Czytano: 3451 razy.

Program szkolenia z zakresu programu Besti@ Moduł – „Uchwały” i Moduł – „Sprawozdania”.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-02-28

Czytano: 3799 razy.

Pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki dotyczące szkolenia z zakresu programu Besti@ Moduł – „Uchwały” i Moduł – „Sprawozdania”.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-02-28

Czytano: 4366 razy.

Program szkolenia nt: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2007 rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych w j.s.t. za 2007 rok."

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-02-04

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2008-02-05

Czytano: 3016 razy.

Pismo dotyczące szkolenia nt: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2007 rok. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych w j.s.t. za 2007 rok" organizowanego w dniach 18 i 19 lutego 2008 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-02-04

Czytano: 3088 razy.

Program szkolenia nt. „Przenoszenie odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie” organizowanego w dniu 21 stycznia 2008 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-01-07

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2008-01-07

Czytano: 3935 razy.

Pismo Zastępcy Prezesa dotyczące szkolenia nt. „Przenoszenie odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie” organizowanego w dniu 21 stycznia 2008 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-01-07

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2008-01-07

Czytano: 2710 razy.

Program szkolenia nt. „Zasady i terminy sporządzania sprawozdań samorządowych jednostek sektora finansów publicznych”

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-01-02

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2008-01-02

Czytano: 3562 razy.

Pismo Zastępcy Prezesa RIO Rzeszów dotyczące szkolenia t „Zasady i terminy sporządzania sprawozdań samorządowych jednostek sektora finansów publicznych” organizowanego w dniu 15 stycznia 2007 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2008-01-02

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2008-01-02

Czytano: 4435 razy.

Program szkolenia nt. ZASADY UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ GMINY OBOWIĄZUJĄCE PO ZMIANACH W 2007 r. – PROBLEMY PRAKTYCZNE

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-12-04

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2007-12-04

Czytano: 8493 razy.

Pismo Prezesa RIO Rzeszów dotyczące szkolenia nt „ZASADY UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ GMINY OBOWIĄZUJĄCE PO ZMIANACH W 2007 r. – PROBLEMY PRAKTYCZNE”.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-12-04

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2007-12-04

Czytano: 3636 razy.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-12-04

Czytano: 3340 razy.

Program szkolenia nt. "Działalność uchwałodawcza rad gmin w zakresie podatków i opłat lokalnych".

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-10-23

Czytano: 3792 razy.

Pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki dotyczące szkolenia nt. „Działalność uchwałodawcza rad gmin w zakresie podatków i opłat lokalnych”.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-10-23

Czytano: 2586 razy.

Program szkolenia nt. Sporządzanie sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego za III kwartały 2007 w świetle obowiązujących przepisów - najczęściej występujące nieprawidłowości

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-10-03

Czytano: 3165 razy.

Pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki dotyczące szkolenia nt. Sporządzanie sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego za III kwartały 2007 r. w świetle obowiązujących przepisów – najczęściej występujące nieprawidłowości”.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-10-03

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2007-10-03

Czytano: 2591 razy.

Program szkolenia nt. „Wybrane zagadnienia dotyczące uchwalania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego na 2008 rok". Szkolenie organizowane jest w dwóch turach: 2-3 października 2007 r.-I tura oraz 8-9 października 2007 r. - II tura.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-09-11

Czytano: 2990 razy.

Pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki dotyczące szkolenia nt.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-09-11

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2007-09-11

Czytano: 2904 razy.

Program szkolenia nt. „Co urząd może zaświadczyć, czyli wszystko o zaświadczeniach”, które odbędzie się w dniu 17 września 2007 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-09-03

Czytano: 2830 razy.

Pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki dotyczące szkolenia nt. "Co urząd może zaświadczyć, czyli wszystko o zaświadczeniach" które odbędzie się w dniu 17 września 2007 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-09-03

Czytano: 2871 razy.

Plan szkoleń na II półrocze 2007 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-08-01

Czytano: 3773 razy.

Program szkolenia nt. „Nowelizacja Prawa Zamówień publicznych wynikająca z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw”organizowanego w dniu 28 maja 2007 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-05-14

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2007-05-14

Czytano: 3114 razy.

Pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki w sprawie szkolenia nt. "Nowelizacja prawa zamówień publicznych wynikająca z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw” organizowanego w dniu 28 maja 2007 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-05-14

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2007-05-14

Czytano: 4050 razy.

Szkolenie organizowane w dniu 28 maja 2007 r. z zakresu zamówień publicznych w związku z nowelizacją z dnia 13 kwietnia 2007 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-05-07

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2007-05-08

Czytano: 2846 razy.

Program szkolenia nt. „Regulacje prawne działalności komisji rewizyjnej” organizowanego w dniu 8 marca 2007 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-02-19

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2007-02-19

Czytano: 3049 razy.

Pismo Zastępcy Prezesa Pani Anny Trałki nt. „Regulacje prawne działalności komisji rewizyjnej” organizowanego w dniu 8 marca 2007 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-02-19

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2007-02-19

Czytano: 2802 razy.

Pismo oraz program szkolenia nt. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych w jst. w świetle zmian wprowadzonych za 2006 r.” organizownego w dniach 28 luty i 1 marca 2007 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-02-13

Czytano: 5241 razy.

Pismo oraz program seminarium nt „Uprawnienia i obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) w zakresie gospodarki finansowej gminy” organizowanego w dniach 10-11 oraz 17-18 stycznia 2006 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-01-05

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2007-01-24

Czytano: 4437 razy.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-01-05

Czytano: 2987 razy.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w dniach 28 lutego – 1 marca 2007 roku planuje zorganizować szkolenie na temat "Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych w jednostce samorządu terytorialnego". Szczegóły szkolenia zostaną podane w terminie późniejszym w piśmie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2007-01-03

Czytano: 3239 razy.

Program szkolenia "Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej w samorządowej jednostce budżetowej oraz plan finansowy samorządowej jednostki budżetowej w świetle nowych przepisów", które odbędzie się w dniu 16 listopada 2006 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-11-06

Czytano: 5305 razy.

Pismo dotyczące szkolenia "Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej w samorządowej jednostce budżetowej oraz plan finansowy samorządowej jednostki budżetowej w świetle nowych przepisów", które odbędzie się 16 listopada 2006 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-11-06

Czytano: 3358 razy.

Program szkolenia nt. „Opracowywanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późń. zm.)” organizowanego w dniach 23-24 oraz 25-26 października 2006 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-10-05

Czytano: 6251 razy.

Pismo Pani Anny Trałki dotyczące szkolenia nt. „Opracowywanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późń. zm.)” , które odbędzie się w dniach 23-24 oraz 25-26 października 2006 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-10-05

Czytano: 3207 razy.

Pismo Pani Anny Trałki Zatępcy Prezesa w sprawie szkolenia organizowanego w dniu 6 października 2006 r. nt. „Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej w samorządowej jednostce budżetowej oraz plan finansowy samorządowej jednostki budżetowej w świetle nowych przepisów".

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-09-22

Czytano: 3491 razy.

Program szkolenia organizowanego w dniu 6 października 2006 r. na temat "Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej w samorządowej jednostce budżetowej oraz plan finansowy samorządowej jednostki budżetowej w świetle nowych przepisów".

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-09-22

Czytano: 4174 razy.

Program szkolenia organizowanego w dniach 11-12 lipca 2006 roku nt. „Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej w świetle nowych przepisów".

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-06-26

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2006-06-26

Czytano: 3363 razy.

Pismo Pani Anny Trałki, zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie szkolenia nt. „Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej w świetle nowych przepisów".

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-06-26

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2006-06-26

Czytano: 3734 razy.

Program szkolenia nt. „Przymusowe ściąganie podatków, czyli egzekucja należności podatkowych w działaniach gminy jako wierzyciela”, organizowanego w dniu 1 czerwca 2006 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-05-16

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2006-05-16

Czytano: 3910 razy.

Pismo dotyczące szkolenia nt. „Przymusowe ściąganie podatków, czyli egzekucja należności podatkowych w działaniach gminy jako wierzyciela”, organozowanego w dniu 1 czerwca 2006 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-05-16

Czytano: 3856 razy.

Program szkolenia na temat: „Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 ”, które odbędzie się 8 maja 2006 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-04-27

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2006-04-27

Czytano: 3679 razy.

Szkolenie nt. nowelizacji ustawy "Prawo zamówień publicznych" - 8 maja 2006 r.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-04-18

Czytano: 3494 razy.

Program jednodniowego szkolenia nt." Przygotowanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu, zaciąganie zobowiązań w tym kredytów i pożyczek w świetle ustawy dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych", organizowanego w dniach 1 i 2 marca 2006 roku.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-02-14

Czytano: 4360 razy.

Pismo Pani Anny Trałki, Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, dotyczące organizowanego w dniach 1 i 2 marca 2006 r. jednodniowego szkolenia nt. "Przygotowanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu, zaciąganie zobowiązań w tym kredytów i pożyczek w świetle ustawy dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych".

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-02-14

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2006-02-14

Czytano: 3872 razy.

Program szkolenia organizowanego w dniach 8 - 9 lutego 2006 roku, na temat „Nowe regulacje prawne w zakresie finansów publicznych i naruszenie dyscypliny finansów publicznych”.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-01-25

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2006-01-25

Czytano: 4015 razy.

Pismo Pani Anny Trałki, Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie odnośnie szkolenia na temat "Nowe regulacje prawne w zakresie finansów publicznych i naruszenie dyscypliny finansów publicznych” organizowanego w dniach 8 - 9 lutego 2006 roku.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-01-25

Czytano: 3827 razy.

Program szkolenia organizowanego w dniu 3 lutego 2006 r. nt. "Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzanie bilansu w jednostkach budżetowych za 2005 r."

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-01-17

Czytano: 3585 razy.

Program szkolenia organizowanego w dniu 2 lutego 2006 r. , nt. "Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych w jst. w świetle zmian wprowadzonych w 2005 r."

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-01-17

Ostatnie zmiany: Rafał Kiedrowski   Data: 2006-02-22

Czytano: 3607 razy.

Pismo Pani Anny Trałki, Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie szkolenia nt. "Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych w jednostce samorządu terytorialnego w świetle zmian wprowadzonych w 2005 r.”.

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-01-17

Czytano: 3751 razy.

Szkolenie nt. "Nowe regulacje prawne wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych".

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-01-09

Czytano: 3410 razy.

Szkolenie nt. "Nowe regulacje prawne w zakresie finansów publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych"

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-01-09

Czytano: 3597 razy.

Szkolenie na temat "Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych za 2005 r. w świetle zmian przepisów wprowadznych w 2005 r."

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-01-04

Ostatnie zmiany: Agnieszka Szwed   Data: 2006-01-09

Czytano: 3824 razy.

Plan szkoleń na rok 2006

Utworzył: Agnieszka Szwed   Data: 2006-01-04

Czytano: 3602 razy.

Szkolenie nt. "Wdrożenie podpisu elektronicznego i prezentacja programu Budżet ST III. Wybrane zagadnienia ze sprawozdawczości"

Utworzył: Ewa Wardak   Data: 2005-10-21

Ostatnie zmiany: Ewa Wardak   Data: 2005-10-21

Czytano: 3632 razy.

Informacja na temat szkoleń organizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w IV kwartale 2005 r.

Utworzył: Ewa Wardak   Data: 2005-09-01

Ostatnie zmiany: Ewa Wardak   Data: 2005-09-19

Czytano: 3405 razy.

Planowane szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w II półroczu 2005 roku.

Utworzył: Ewa Wardak   Data: 2005-08-12

Ostatnie zmiany: Ewa Wardak   Data: 2005-08-12

Czytano: 3685 razy.

Zasady i formy prowadzenia gospodarki komunalnej - SZKOLENIE w dniu 23 czerwca 2005

Utworzył: Wacław Szary   Data: 2005-06-13

Czytano: 5208 razy.


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl